GridView get values

Je kunt op twee manier data uit de gridview halen:

- row[rownummer].findcontrol ==> kun je dus alleen gebruiken als je in je grid gebruik maakt van templates ( anders hebben je controls geen id, en findcontrol heeft een id nodig ). Findcontrol werkt niet op cellnivo maar alleen op rownivo. Je moet dus findcontrol gebruiken als je hidden controls in je grid gebruikt.

- row[rownummer].cell[cellnummer].text ==> als je gewoon een boundfield hebt pakt dit de text van deze boundfield als string. Werkt dus niet voor hidden controls.

Je kunt op verchillende events je controls opzoeken,
onderstaand een voorbeeld van een klik-event waarim de GridViewCommandEventArtgs meegestuurd wordt:

protected void geklikt(object sender, GridViewCommandEventArgs e) 
{ 
   int rownummer = Convert.ToInt32(e.CommandArgument.ToString()); 
   GridView mijnGridview = (GridView)e.CommandSource; 
   LinkButton mijnLinkbutton = (LinkButton)mijnGridview.Rows[rownummer].Cells[0].Controls[0];
   Label mijnLabel = (Label)mijnGridview.Rows[rownummer].FindControl("Label1"); 

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!