Gebruik het placeholder control voor het dynamisch laden en verwijderen van user-controls

Met de placeholder kun je dynamisch controls op de pagina laden, en deze controls ook benaderen ( zoals het vullen van een datagrid e.d. )

Handig ook dat je deze controls ook weer kunt verwijderen van de pagina.

Grappig voorbeeld

using System;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
public partial class PlainSampleMenuPage : System.Web.UI.Page 
{
  private const string BASE_PATH = "~/DynamicControlLoading/"; 
  private string LastLoadedControl { 
    get { return ViewState["LastLoaded"] as string; } 
    set { ViewState["LastLoaded"] = value; } 
  } 
  private void LoadUserControl() 
  { 
    string controlPath = LastLoadedControl; 
    if (!string.IsNullOrEmpty(controlPath)) 
    { 
      PlaceHolder1.Controls.Clear(); 
      UserControl uc = (UserControl)LoadControl(controlPath); 
      PlaceHolder1.Controls.Add(uc); 
    } 
  } 
  
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 
    LoadUserControl(); 
  } 
  
  protected void Menu1_MenuItemClick(object sender, MenuEventArgs e) 
  { 
    MenuItem menu = e.Item; 
    string controlPath = string.Empty; 
    switch (menu.Text) 
    { 
      case "Load Control2": controlPath = BASE_PATH + "SampleControl2.ascx"; 
        break; 
      case "Load Control3": controlPath = BASE_PATH + "SampleControl3.ascx"; 
        break; 
      default: controlPath = BASE_PATH + "SampleControl1.ascx"; 
        break; 
    } 
    LastLoadedControl = controlPath; LoadUserControl(); 
  } 
}


{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!