Datareader multiple Resultsets

Het is mogelijk dat een stored procedure multiple resultsets terug geeft, deze moet je als volgt uitlezen:

 

using (SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection))

{

 if (!reader.Read())

 { return false; }

 this.userID = reader.GetInt32(0);

 // The information sits in the next set

 reader.NextResult();

 User user = User.GetFromReader(reader);

 reader.NextResult();

 PermissionsList permissions = Permission.GetPermissionsForUserFromReader(reader);

 reader.NextResult();

 bool isAdmin = reader.Read();

 conn.Close();

}


{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!