Introduction atributes in csharp

Atributes is een mechanisme waarme je metadata kan toevoegen aan je class, methods, delegates, enums etc.

Er bestaan twee soorten atributes:

- intrinsic atributes
- custom atributes

Intrinsic atribute:

Dit zijn de atributes die beschikbaar zijn de CLR ( common language runtime ).
Voorbeelden hiervan zijn:

* [Obsolete("This method is deprecated", false)]
* [serializable]
* [WebMethod]
Etc.

Custom atributes:

Dit zijn custom made attributes die je aan een object kunt hangen. Deze wordt dan opgeslagen in de Metadata. Via reflection kun je deze metadata weer teruglezen en aan de hand hiervan de status van een object bepalen.
Kijk verder bij custom attribute.

 

Recent

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!