Class met index

Indexer,

Met een indexer kun je ervoor zorgen dat je data in een class aan de hand van een index terug gevonden / gehaald kan worden.

Voorbeeld:

class SampleCollection

{

 private T[] arr = new T[100];
 public T this[int i]

 { get

   { return arr[i]; }

 set

   { arr[i] = value; }

}

 }

 

// voorbeeld class

class Program 

{

 static void Main(string[] args)

 {

    SampleCollection stringCollection = new SampleCollection();

   stringCollection[0] = "Hello, World";

   System.windows.forms.messagebox.show(stringCollection[0]);

 }

 }


{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!