Delegate gebruik

Een  voorbeeld voor gebruik delegate,

Stel je hebt een applicatie waarbij bij het starten en stoppen verschillende methodes uitgevoerd moeten worden:

Maak een class met hierin twee delegates:

delegate void stopdelegate;
delegate void startdelegate;

In de contstructor van de class initialiseer je deze twee delegates:

private stopdelegate stopdel;
private startdelegate startdel;

Daarna maak je methods om functies aan de delegates toe te voegen:

Public void addStopDelegate (stopdel parameterStopDel)
{
     this.stopdel+= parameterStopDel;
}

En methods om functies te verdwijderen:

Public void removeStopDelegate (stopdel parameterStopDel)
{
     this.stopdel-= parameterStopDel;
}

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!