Prototype Pattern

Prototype pattern: als je een hele rij objecten moet cre-eren is het mischien minder resource intensief om een copy van een bestaand object ( prototype ) te maken dan elke keer een nieuw object.

Voor prototype pattern kun je binnen C# een bestaande interface gebruiken: Icloneable

Voorbeeld:

 

 

// Prototype pattern -- Structural example 


using System;

 

namespace DoFactory.GangOfFour.Prototype.Structural

{

 /// 

 /// MainApp startup class for Structural

 /// Prototype Design Pattern.

 /// 

 class MainApp

 {

  /// 

  /// Entry point into console application.

  /// 

  static void Main()

  {

   // Create two instances and clone each

 

   ConcretePrototype1 p1 = new ConcretePrototype1("I");

   ConcretePrototype1 c1 = (ConcretePrototype1)p1.Clone();

   Console.WriteLine("Cloned: {0}", c1.Id);

 

   ConcretePrototype2 p2 = new ConcretePrototype2("II");

   ConcretePrototype2 c2 = (ConcretePrototype2)p2.Clone();

   Console.WriteLine("Cloned: {0}", c2.Id);

 

   // Wait for user

   Console.ReadKey();

  }

 }

 

 /// 

 /// The 'Prototype' abstract class

 /// 

 abstract class Prototype

 {

  private string _id;

 

  // Constructor

  public Prototype(string id)

  {

   this._id = id;

  }

 

  // Gets id

  public string Id

  {

   get { return _id; }

  }

 

  public abstract Prototype Clone();

 }

 

 /// 

 /// A 'ConcretePrototype' class 

 /// 

 class ConcretePrototype1 : Prototype

 {

  // Constructor

  public ConcretePrototype1(string id)

   : base(id)

  {

  }

 

  // Returns a shallow copy

  public override Prototype Clone()

  {

   return (Prototype)this.MemberwiseClone();

  }

 }

 

 /// 

 /// A 'ConcretePrototype' class 

 /// 

 class ConcretePrototype2 : Prototype

 {

  // Constructor

  public ConcretePrototype2(string id)

   : base(id)

  {

  }

 

  // Returns a shallow copy

  public override Prototype Clone()

  {

   return (Prototype)this.MemberwiseClone();

  }

 }

}
 

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!