Http Handler

<p>Http Handlers gebruik je context waarvoor een .aspx teveel overhead is. Denk aan het rerourneren van een image of een rss feed.</p> <p>Een http handler is een class die de interfact Ihttphandler overerft.<br /> De nieuwe&#160;class moet een&#160;method hebben: processrequest die gebruikt wordt om response te genereren.<br /> &#160;</p> <p>In de webconfig is in de&#160;section&#160;Http handlers wel een setting nodig&#160;die verwijst naar jouw class:</p> <p>&lt;httpHandlers&gt;<br /> &#160; <font color="#0000ff" size="2"><font color="#0000ff" size="2">&lt;</font></font><font color="#a31515" size="2"><font color="#a31515" size="2">add</font></font><font color="#0000ff" size="2"><font color="#0000ff" size="2"> </font></font><font color="#ff0000" size="2"><font color="#ff0000" size="2">verb</font></font><font color="#0000ff" size="2"><font color="#0000ff" size="2">=</font></font><font size="2">"</font><font color="#0000ff" size="2"><font color="#0000ff" size="2">GET</font></font><font size="2">"</font><font color="#0000ff" size="2"><font color="#0000ff" size="2"> </font></font><font color="#ff0000" size="2"><font color="#ff0000" size="2">path</font></font><font color="#0000ff" size="2"><font color="#0000ff" size="2">=</font></font><font size="2">"</font><font color="#0000ff" size="2"><font color="#0000ff" size="2">image.ashx</font></font><font size="2">"</font><font color="#0000ff" size="2"><font color="#0000ff" size="2"> </font></font><font color="#ff0000" size="2"><font color="#ff0000" size="2">type</font></font><font color="#0000ff" size="2"><font color="#0000ff" size="2">=</font></font><font size="2">"</font><font color="#0000ff" size="2"><font color="#0000ff" size="2">MyGallery.MyGallaryFotohandler</font></font><font size="2">"</font><font color="#0000ff" size="2"><font color="#0000ff" size="2"> /&gt;</font></font> <p>In de method processrequest kun je als volgt een query-string uitlezen:<br /> if (context.Request.QueryString["Id"] == null)<br /> &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; {<br /> &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; // No id has been specified, so return no image.<br /> &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; return;<br /> &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; }</p> <p>Op de volgende manier geef je dan ( in dit geval een image )&#160;weer data terug:</p> <font size="2"> <p>context.Response.ContentType =</p> </font><font color="#a31515" size="2"><font color="#a31515" size="2">"image/JPEG"</font></font><font size="2">;<br /> mijnImage.Save(context.Response.OutputStream, System.Drawing.Imaging.</font><font color="#2b91af" size="2"><font color="#2b91af" size="2">ImageFormat</font></font><font size="2">.Jpeg);</font> <p>Dit gebruik je bijvoorbeeld op de volgende manier:</p> <p>image.imageurl = "~/httphandler/image.ashx?id=" + idVandeImage;</p> </p>

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!