Directory Info Class

DirectoryInfo Class: deze heeft de volgende properties

parent

root, get's the root part of the directory part as string

 

DirecoryInfo Class: deze heeft de volgende methods:

- Create

- CreateSubDirectory

- GetDirectories

- GetFiles

- GetFileSystemInfos

- MoveTo

 

Voorbeeldje Enumarating the directory's :

Using System.IO.

DirectoryInfo mydir = new System.IO.DirectoryInfo(@"c:\");
foreach (System.IO.FileInfo myfileinfo in mydir.GetFiles ())
{
   MessageBox.Show(myfileinfo.Name.ToString ());
}

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!