Generics Voorbeeld

 Voorbeeld generic class:

public class tuble<T1, T2>
    {
        #region privates
        private T1 t1;
        private T2 t2;
        #endregion
       
        #region properties
        public T1 mijnItem1 { get { return t1; } set{ t1 =value;  }}
        public T2 mijnItem2 { get { return t2; } set { t2 = value; } }
        #endregion

        #region contructor
        public tuble(T1 t1, T2 t2)
        {
            mijnItem1 = t1;
            mijnItem2 = t2;

        }
        #endregion


        #region methods
        public override string ToString()
        {
            return "dit is de string" + mijnItem1 + " dit is de integer:" + mijnItem2.ToString();
        }
        #endregion
    }

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!