Ref parameter

Met een ref parameter geef je een referentie aan naar een variable.
Deze variable wordt dan gewijzigd door de method die je hebt aangeroepen.
Op deze manier kun je dus de waarde van een variabele zetten door een method te gebruiken.

Voorbeeld:

class RefExample
{
      static object FindNext(object value, object[] data, ref int index)
      {
            // NOTE: index can be used here because it is a ref parameter
            while (index < data.Length)
            {
                  if (data[index].Equals(value))
                  {
                        return data[index];
                  }
                   index += 1;
            }
             return null;
      }

      static void Main()
      {
            object[] data = new object[] {1,2,3,4,2,3,4,5,3};

            int index = 0;
            // NOTE: must assign to index before passing it as a ref parameter
            while (FindNext(3, data, ref index) != null)
            {
                  // NOTE: that FindNext may have modified the value of index
                  System.Console.WriteLine("Found at index {0}", index);
                  index += 1;
            }

            System.Console.WriteLine("Done Find");
      }
}

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!