C# type: Decimal

De Decimal Type is type met een groter accuracy als de floating type. 
Dus ideaal bij gebruik van weergeven en opslaan van Currency waardes.

Je kunt maximaal 28 getallen gebruiken voor het opslaan van getallen in een decimal.

Een handige eigenschap van de Decimal is dat het zijn eigen niet normaliseert, dus 1.00 wordt niet afgerond naar 1 maar blijft 1.00.

Handmatig definieren van de Decimal moet met een suffix m of hoofdletter M. Als je geen suffix m toevoegt denkt de compiler dat je een double bedoeld en kun je runtime errors verwachten.

Voorbeeldje:

 
decimal myMoney = 99.9m;

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!