XML validation via XSD

Een optie is om dit te doen met de volgende class, die een XML file validateert tegen een XSD schema file.

using System;
using System.Collections;
using System.Data;
using System.IO;
using System.Xml;
using System.Xml.Schema;
using System.Text;

public class XMLValidator
{
  // Validation Error Count
  static int ErrorsCount = 0;

   // Validation Error Message
  static string ErrorMessage = "";

  public static void ValidationHandler(object sender,
                     ValidationEventArgs args)
  {
    ErrorMessage = ErrorMessage  args.Message  "\r\n";
    ErrorsCount  ;
  }

  public void Validate(string strXMLDoc)
  {
    try
    {
      // Declare local objects
      XmlTextReader     tr  = null;
      XmlSchemaCollection  xsc = null;
      XmlValidatingReader  vr  = null;

      // Text reader object
      tr = new XmlTextReader(urlpath);
      xsc = new XmlSchemaCollection();
      xsc.Add(null, tr);

      // XML validator object

      vr = new XmlValidatingReader( strXMLDoc,
             XmlNodeType.Document, null);

      vr.Schemas.Add(xsc);

      // Add validation event handler

      vr.ValidationType = ValidationType.Schema;
      vr.ValidationEventHandler =
           new ValidationEventHandler(ValidationHandler);

      // Validate XML data

      while(vr.Read());

      vr.Close();

      // Raise exception, if XML validation fails
      if (ErrorsCount > 0)
      {
        throw new Exception(ErrorMessage);
      }

      // XML Validation succeeded
      Console.WriteLine("XML validation succeeded.\r\n");
    }
    catch(Exception error)
    {
      // XML Validation failed
      Console.WriteLine("XML validation failed."  "\r\n" 
      "Error Message: "  error.Message);
    }
  }
}

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!