setInterval

Op de volgende manier zet je een interval in je pagina,
in de functie startclock start je de interval via de setInterval commando, tussen haakjes geef je dan eerst je function aan die op bepaalde tijd uitgevoerd moet worden en na de comma geef je de tijd aan waarop je functie elke keer uitgevoerd moet worden. 1000 = 1 seconde.

 

var mijnInterval;
    
function Startclock()
    {
      mijnInterval = setInterval('setTime()', 100 );
    }
    
function Stopclock()
    {
      clearInterval(mijnInterval);
    }

function setTime()
    {
     var currentTime = new Date ( );

     var currentHours = currentTime.getHours ( );
     var currentMinutes = currentTime.getMinutes ( );
     var currentSeconds = currentTime.getSeconds ( );

     // Pad the minutes and seconds with leading zeros, if required
     currentMinutes = ( currentMinutes < 10 ? "0" : "" ) + currentMinutes;
     currentSeconds = ( currentSeconds < 10 ? "0" : "" ) + currentSeconds;

     // Choose either "AM" or "PM" as appropriate
     var timeOfDay = ( currentHours < 12 ) ? "AM" : "PM";

     // Convert the hours component to 12-hour format if needed
     currentHours = ( currentHours > 12 ) ? currentHours - 12 : currentHours;

     // Convert an hours component of "0" to "12"
     currentHours = ( currentHours == 0 ) ? 12 : currentHours;

     // Compose the string for display
     var currentTimeString = currentHours + ":" + currentMinutes + ":" + currentSeconds + " " + timeOfDay;
     var mijnElement = document.getElementById('Text1');
     mijnElement.value = currentTimeString;
    
    }
{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!