Sitecore Query

Via een sitecore query selecteer je de items de je nodig hebt:

Voorbeeld code voor gebruik in .ascx (omdat hier de context gevuld is )

            Database db = Sitecore.Context.Database;
            string mq = "/sitecore/content/Intranet/Home/Organisatie/Organigram//*[@title ='" + afdelingnaam  + "' ] ";
            Item mijnItem = db.SelectSingleItem(mq);

            return mijnItem.ID.ToString ();

            Voorbeeld code voor gebruik in Scheduler ( omdat hier de context niet gevuld is )

            Sitecore.Data.Items.Item mijnItem = null;
            Sitecore.Data.Database db = Sitecore.Configuration.Factory.GetDatabase("master");

             string mq = @"Organigram//*[@title ='" + afdelingnaam + "' ] ";

             Item root = db.GetItem("/sitecore/content/Intranet/Home/Organisatie");
             mijnItem = root.Axes.SelectSingleItem(mq);

Verschil tussen beide is dat bij de scheduler eerst een item moet hebben voordat je een xPath query kunt uitvoeren.

Bovenstaand voorbeeld worden alle items onder organigram gefilterd totdat een item gevonden wordt met een titel zoals de meegegeven parameter ( afdelingnaam )

xpression Description
/ Selects from the root Item
// Selects Items from all descendants of the context Item that match the selection
.. Selects the parent of the current Item
@ Selects fields (please refer to the Attributes section for details)
@@ Selects attributes (please refer to the Attributes section  for details)

 

In sitecore in de develop omgeving kun je je query's testen bij de xpath omgeving

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!