Casting values to different types

De cast functie is eenvoudig en heeft de volgende style:

cast(source-value AS destination-type)

Je geeft hierbij de sourcewaarde en de destinition waarde aan.

Voorbeeld code:

DECLARE @From DATETIME
DECLARE @To NUMERIC(10,5)
DECLARE @Final DATETIME

SET @From = '2009-10-11T11:00:00'
SET @To = cast(@From AS NUMERIC(10,5))
SET @Final = @To 

PRINT @From     -- Oct 11 2009 11:00AM
PRINT @Final    -- Oct 11 2009 10:59AM


{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!