In

Met in keyword bekijk je of een waarde in een bepaalde subquery of list zit, of juist weer niet.

Voorbeeld:

 
SELECT au_lname, au_fname 
FROM authors 
WHERE au_id IN 
(SELECT au_id FROM titleauthor WHERE royaltype = 50) 

Of waar de waarde juist niet in zit:

 
SELECT au_lname, au_fname 
FROM authors 
WHERE au_id NOT IN 
(SELECT au_id FROM titleauthor WHERE royaltype = 50) 

Voorbeeld gebruik multiple subquery's,( je zou ook joins kunnen gebruiken ):

 
SELECT p.ID, p.Name, p.Archived 
From Product p 
WHERE p.ID in 
( SELECT Distinct ProductID FROM SalesTeam_Product WHERE SalesTeamID in 
( SELECT SalesTeamID from USER_SalesTeam WHERE UserID = @userID) ) 
ORDER By p.Name 

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!