output

Je krijgt op de volgende manier Output van een stored procedure:

CREATE PROCEDURE dbo.GetCountByLastName 
( 
 @LastName NVARCHAR(50), 
 @LastNameCount INT OUTPUT 
) 
AS 
SELECT @LastNameCount = COUNT(*) 
FROM Person.Contact WHERE LastName = @LastName

Op de volgende manier vang je de bovenstaande returnwaarde:

DECLARE @TheCount INT 
EXEC dbo.GetCountByLastName @LastName = 'Alexander', @LastNameCount = @TheCount OUTPUT 
SELECT TheCount = @TheCount 
GO 

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!