SP_executesql

SP_executesql is een storedprocedure bedoel voor het uitvoeren van dynamisch opgebouwde SQL strings.

De string moet een nvarchar zijn.

Voorbeeld:

-- declare the variable
declare SQLstatement nvarchar(100);
-- build the select string
Set SQLstatement='select * from iets'
-- execute the statement
EXECUTE sp_executesql SQLstatement

Super handig voor op uitvoeren van jouw dynamisch opgebouwde SQL. Wat ook handig
is: het meegeven van parameters. Op deze manier kan je bijvoorbeeld door een table
loopen en de dynamisch opgebouwde SQL uitvoeren met parameters.

Voorbeeldje van MSDN:

DECLARE @IntVariable int;
DECLARE @SQLString nvarchar(500);
DECLARE @ParmDefinition nvarchar(500);

/* Build the SQL string one time.*/
SET @SQLString =
   N'SELECT EmployeeID, NationalIDNumber, Title, ManagerID
    FROM AdventureWorks.HumanResources.Employee 
    WHERE ManagerID = @ManagerID';
SET @ParmDefinition = N'@ManagerID tinyint';
/* Execute the string with the first parameter value. */
SET @IntVariable = 197;
EXECUTE sp_executesql @SQLString, @ParmDefinition,
           @ManagerID = @IntVariable;
/* Execute the same string with the second parameter value. */
SET @IntVariable = 109;
EXECUTE sp_executesql @SQLString, @ParmDefinition,
           @ManagerID = @IntVariable;

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!