In Umbraco kun je een document achterhalen aan de hand van zijn nodeID. Deze nodeID moet dan bekend zijn. Dit kan op de volgende manier:

In je userControl maak je een standaard property aan, bijvoorbeeld recourcenodeId.

public partial class usercontrols_Teus_RSS : System.Web.UI.UserControl
{
  private int resoucenodeid;
  public int resourcesNodeId {
    get { return this.resoucenodeid; }
    set { this.resoucenodeid = value; } 
}

Dit wordt dus de nodeID vanwaaruit je verder werkt.

Die nodeID kan automatisch gevuld worden vanuit je Marco
Als je namelijk je macro aanmaakt of aanpast kun je kiezen voor browse properties. Deze opent een scherm waarmee de properties van je user-control uitgelezen wordt en doorgezet wordt naar je macro.
Als je daarna deze macro gebruikt kun je deze properties handmatig invullen om een nodeid mee te geven, bijvoorbeeld:

 < umbraco:Macro resourcesNodeId="2012" Alias="mijnRSS" runat="server">

Zo maak je dus een usercontrol die via de macro die node-id meekrijgt.
Nog handiger is om niet direct de node-id in te vullen maar de pageID.

< umbraco:Macro resourcesNodeId="[#pageID]" Alias="mijnRSS" runat="server">

Zo kun je ook 1 macro gebruiken voor de verschillende nodes:

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

      

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!