XSLT querystring

Op de volgende manier lees je in xslt een querystring uit:

 <xsl:variable name="year" select="sc:qs('year')"></xsl:variable>

Hier heb je dus een xlst variable year die gevuld wordt met de querystring variable "year" .
Binnen XLST kun je het handigst een javascript functie gebruiken om de parameter in de querstring variabele te plaatsen. Voorbeeld:

 

function

{

document.location.href=

}

geldigYear(id, control)'/historisch overzicht.aspx?id=' + id + '&amp;year=' + control.options[control.selectedIndex].value;

 Dit is een dropdownbox in XSLT:

<

 

<

 

<

<

<

</

 

</

select id="selYear" onchange="javascript:geldigYear('{$caomapID}', this);">option value="">Alle jaren</option>xsl:call-template name="AddOption" >xsl:with-param name="year" select="$current_year" />xsl:with-param name="sel_year" select="$year" />xsl:call-template>select>

{{opmerking.Naam}}:

{{opmerking.OpmerkingText}}

            

Saving your comment....

Naam is verplicht!
Email is verplicht!
Opmerking is verplicht!